Reeds jaren verzamelt de dienst pathologie (APD) van het Universitair Ziekenhuis Gent (UZG)  restweefsel van allerhande tumoren. Ingevroren weefsel laat toe allerhande analyses te verrichten die niet kunnen uitgevoerd worden op gefixeerd weefsel door de formolfixatie en de daarop volgende paraffine inclusie.  Het bewaren van weefsel afkomstig van (zeldzame) tumoren met mogelijkheid tot moleculaire analyse is een hoeksteen voor translationeel onderzoek. Het draagt  bij tot het verwerven van inzicht in tumorontwikkeling, - diagnostiek en – behandeling.

De APDTumorBiobank vriest tumoraal weefsel en bijhorend normaal weefsel van hetzelfde orgaan in op – 80°C. Het is het weefsel dat overblijft nadat staalname voor diagnostiek werd verricht volgens gestandaardiseerde geaccrediteerde procedures. Registratie van het tumorweefsel gebeurt in een eigen databeheerbank met gegarandeerde traceerbaarheid en anonimiteit .

In 2007 werd naar aanleiding van veranderende Belgische wetgeving, het eerste TumorBiobank netwerk opgericht, met participatie van het UZG.  De APD-TumorBiobank maakt deel uit van het consortium van de Belgische Virtuele Tumorbiobank, dat opgericht werd dankzij financiering van het nationaal kankerplan (initiatief 27) in 2008. De doelstelling van dit initiatief – het oprichten van een virtuele nationale tumorbank voor het ter beschikking stellen van gegevens voor kankeronderzoek in academisch, medisch of industrieel verband – komt naadloos overeen met de initiële doelstellingen van de lokale APD-TumorBiobank.

De APD-TumorBiobank werd recent opgenomen in het organisatiemodel van de centrale biobank faciliteit onder de coördinatie van Bimetra, het clinical research center van UZ Gent en Ugent. Deze biobank zal vanaf oktober 2012 operationeel zijn in een eerste opstartfase (pilootprojecten) en zal tegen 2014 uitgroeien tot 200m² biobankfaciliteit. Bij de opbouw van de collecties zal de klemtoon liggen op de lopende regionale en nationale biobankinitiatieven. De biobank werd tevens opgenomen in het organisatiemodel van de banken voor menselijk lichaamsmateriaal (MLM).

Momenteel zijn reeds 8000 stalen opgenomen in de collectie. De aandelen over de verschillende tumortypes zijn vermeld in onderstaand diagram.

       Klik om te vergroten

 

Bijkomende informatie omtrent de APD-TumorBiobank te verkrijgen bij:

TumorBiobank Coördinator: Elke Berneel  Elke.Berneel@uzgent.be  

TumorBiobank Beheerder: Prof. Dr. Koen Van de Vijver  Koen.VandeVijver@uzgent.be

 


Top

login
zoek