Larotrectinib (Vitrakvi ®)

Sinds 1 april 2021 is er een terugbetaling van Larotrectinib (Vitrakvi ®) door het Rijksinstituut voor Ziektekosten- en Arbeidsongeschiktheidsverzekering (RIZIV). Larotrectinib wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen en pediatrische patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde solide tumoren met een neurotrofe tyrosine receptor kinase (NTRK)-genfusie die niet bevredigend kunnen worden behandeld met de beschikbare behandelingsopties.

 

De doelgroep wordt als volgt gedefinieërd:

  • patiënten met een Belgische ziektekostenverzekering
  • met een neurotrofe tyrosine receptor kinase (NTRK)-genfusie zonder een bekende verworven resistentiemutatie
  • waarvan de tumor lokaal gevorderd of gemetastaseerd is, of de kans groot is dat de chirurgische resectie leidt tot ernstige morbiditeit
  • geen bevredigende alternatieve behandelingen hebben
  • na goedkeuring door een multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

 

De vergoeding kan worden toegestaan op basis van een elektronische aanvraag via het eHealth platform.


Deze terugbetaling is gekoppeld aan een verplichte registratie van tumor- en uitkomstspecifieke variabelen via het Kankerregister. Er zijn 3 registratie tijdspunten:

  • Ten laatste 1 maand na de eHealth aanvraag voor de Larotrectinib behandeling:  registratieformulier
  • Ten laatste 6 manden na het beëindigen van de Larotrectinib behandeling: registratieformulier
  • Indien de patiënt op 15 september 2023 nog steeds behandeld wordt met Larotrectinib: registratieformulier

 

Registraties kunnen aangeleverd worden vanaf 01/04/2021 via de Web Based Cancer Registration (WBCR) applicatie van het Kankerregister (projectmodule 'Larotrectinib). Meer informatie over het gebruik van deze online applicatie is beschikbaar in de WBCR handleiding.Indien u meer informatie wenst over het Larotrectinib registratieproject, kan u ons contacteren via larotrectinib@kankerregister.org of op 02/250 10 10.