Preventie

HIeronder vind je een overzicht van de wetten en richtlijnen i.v.m. preventie en screening die leidden tot de opstart van het centrale cyto-histopathologieregister voor cervixstalen (CERVIBASE).

 

13/02/2015: Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Ministerieel Besluit i.v.m. tot oprichting en samenstelling van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Dit Besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2014. (publicatie 11/03/2015).

18/06/2012: Aanhangsel bij het protocolakkoord van 28 september 2009
Aanhangsel bij het protocolakkoord van 28 september 2009 tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in art. 128,130 en 135 van de Grondwet inzake preventie.
05/12/2011: KB betreffende erkenning laboratoria voor pathologische anatomie
Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria voor pathologische anatomie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort (publicatie 13/02/2012).
19/05/2010: Uitbreiding takenpakket Kankerregister
Wet ivm de opname van de registratie van testresultaten in het kader van vroegtijdige opsporing van kanker in het takenpakket van de Stichting Kankerregister. Daarmee werd de wettelijke basis voor de uitbreiding van een centraal cyto-histopathologie register een feit (publicatie 02/06/2010).
Het betreft een wijziging van de wet van 13 december 2006 (publicatie 22/12/2006).
28/09/2009: Protocolakkoord
Afgesloten tussen de Federale Overheid en de Gemeenschappen. Dit akkoord omschrijft de afspraken en samenwerkingsvormen tussen de verschillende bevoegde overheden i.v.m. screening, conform de Europese richtlijnen (publicatie 29/10/2009).
04/05/2009: Invoering nomenclatuurnummers i.v.m. preventie
KB i.v.m. invoering van volgende nomenclatuurnummers:
  • Preventief cytologisch onderzoek: mag één keer per 2 kalenderjaren aangerekend worden.
  • Tweede lezing cytologisch onderzoek: mag één keer per 2 kalenderjaren aangerekend worden.
  • Cytologisch onderzoek voor opvolging: mag twee keer per jaar aangerekend worden tot een negatief resultaat bekomen wordt.

(publicatie 19/05/2009)

(publicatie 29/05/2009)

 
 
 
 
 
 
 
04/05/2009: Opsporing hoogrisico HPV
KB i.v.m. opsporing van een hoogrisico HPV. Die prestatie is slechts vergoedbaar bij aangetoonde aanwezigheid van atypische cellen (publicatie 29/05/2009).
10/03/2008: Nationaal Kankerplan
Initiatieven rond preventie van baarmoederhalskanker waarbij de Stichting Kankerregister de taak kreeg toebedeeld om centraal de resultaten van de screeningstesten te verzamelen. 
12/12/2003: Aanbeveling Europese Unie


Top

login
zoek