Stichting Kankerregister

De volgende wettelijke bepalingen zijn belangrijk voor de kankerregistratie:

 

20/11/2017: Protocolakkoord Kankerregister
Protocolakkoord  tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake de activiteiten en financiering van het Kankerregister (publicatie 08/02/2018).


16/12/2013: aanwijzing leden Raadgevend Comité

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de
leden van het Raadgevend Comité van gebruikers van de gegevens
van de stichting van openbaar nut van het Kankerregister (publicatie 29/01/2014)


24/06/2013: Protocolakkoord Kankerregister

Protocolakkoord van 24 juni 2013 tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake de activiteiten en financiering van het kankerregister (publicatie 17/07/2013).


17/06/2013: Samenstelling en werking Raadgevend comité

Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2009 houdende de samenstelling en werking Raadgevend comité van gebruikers van de gegevens van de stichting van openbaar nut van het Kankerregister (publicatie 11/07/2013).


Oprichting Stichting Openbaar nut

Bijlage uit het Belgisch Staatsblad over de oprichting van een Stichting van Openbaar nut (publicatie 02/02/2010).
Uitvoeringsbesluit van 23 december 2008 (publicatie 10/02/2009).


10/12/2009: Samenstelling en werking Raadgevend comité
Koninklijk Besluit van 10 december 2009 over de samenstelling en werking Raadgevend comité van gebruikers van de gegevens van de stichting van openbaar nut van het Kankerregister (publicatie 08/04/2010).


09/10/2009: Goedkeuring van de statuten

Ministrieel Besluit over de goedkeuring van de statuten van de stichting van openbaar nut Stichting kankerregister (publicatie 28/10/2009).


24/07/2008: Oprichting van een Raadgevend comité
Wet houdende diverse bepalingen van 24 juli 2008 over de oprichting van een raadgevend comité van gebruikers van de gegevens van het kankerregister (publicatie 07/08/2008).


13/12/2006: Gezondheidswet

Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid van 13 december 2006. Die beschrijft in artikel 39 van hoofdstuk VI in detail de modaliteiten voor de kankerregistratie (publicatie 22/12/2006).


Oprichting Private Stichting Kankerregister

Bijlage uit het Belgisch Staatsblad over de oprichting van de Private Stichting Kankerregister (publicatie 12/07/2005).

 


Top

login
zoek