Stichting Kankerregister

Stichting Kankerregister heeft als taak gegevens :

 • te verzamelen
 • aan een kwaliteitscontrole te onderwerpen
 • te verwerken en analyseren
 • te coderen en op te slaan
 • te rapporteren
 • toegankelijk te maken
 • te beschermen

 

Bovendien moet het Kankerregister anatomopathologische testresultaten in het kader van vroegtijdige opsporing van bepaalde kankers verzamelen en daarmee een centraal cyto-histopathologie register creëren. Je leest daarover meer bij preventie

Bron van informatie

De gegevens van het Kankerregister zijn een belangrijke bron van informatie voor :

 • Rapporten : 
 • Studies over de oorzaken van kanker.
 • Evaluatie : 
  • van opsporingsprogramma's voor kanker
  • kwaliteit van de behandeling
 • Analyse van de geografische spreiding van : 
  • de verschillende vormen van kanker
  • de incidentie
  • de trends
  • de gevolgen

Top

login
zoek