Quality of Life

 

Onderzoek naar levenskwaliteit bij (ex-)kankerpatiënten

Kanker heeft een enorme impact op het dagelijks leven van iedereen wie er mee geconfronteerd wordt. Een belangrijk doel van de huidige kankerbehandeling is om voor de patiënten een zo optimaal mogelijke levenskwaliteit te creëren. Goede en betrouwbare gegevens over de levenskwaliteit van (ex‑)kankerpatiënten kunnen enkel verzameld worden door een bevraging naar deze levenskwaliteit te doen bij de (ex-)kankerpatiënten zelf.

 

Onderzoek naar levenskwaliteit bij dikkedarmkanker

De behandeling van dikkedarmkanker is sterk geëvolueerd in de voorbije jaren. Deze veranderingen hebben niet alleen geleid tot een hogere overleving, ze hebben ook een positief effect op de levenskwaliteit van patiënten getroffen door dikkedarmkanker.
Omdat onderzoek naar de levenskwaliteit bij deze groep patiënten erg belangrijk is, startte de Stichting Kankerregister in samenwerking met Kom Op Tegen Kanker een studie waarbij gegevens verzameld worden over levenskwaliteit, (zorg)nood en socio-economisch welzijn bij patiënten die behandeld werden voor dikkedarmkanker. De bevraging gebeurt via een per post verstuurde vragenlijst. De verzamelde gegevens worden gekoppeld met patiënt- en tumorkarakteristieken uit de kankerregistratiedatabank van de Stichting Kankerregister en met gegevens over diagnose en behandeling. Omdat financiering voorzien wordt vanuit het steunfonds van Kom Op Tegen Kanker, richt deze studie zich op patiënten die in Vlaanderen wonen.
Voor meer informatie over deze studie kan u terecht op volgende website www.kankerlevenskwaliteit.be.

 


Top

login
zoek


De eerste resultaten zijn beschikbaar 

Veel patiënten hebben meerdere jaren na diagnose nog steeds te kampen met de nadelige gevolgen van colorectale kanker en zijn behandeling. De meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid, slapeloosheid en stoelgangproblemen. Meer info vindt u hier