Quality of care

Vanuit haar onafhankelijke positie is het voor de Stichting Kankerregister belangrijk om mee te kunnen werken aan onderzoek op bevolkingsniveau. Daarbij beoogt de Stichting bij te kunnen dragen aan een betere zorg voor kankerpatiënten. De focus ligt op de ontwikkeling en berekening van kwaliteitsindicatoren die kunnen beschouwd worden als een maat voor kwaliteit van zorg. Kwaliteitsindicatoren worden meestal ontworpen aan de hand van richtlijnen voor de behandeling van bepaalde kankertypes. De bedoeling van die indicatoren is te kunnen meten in welke mate de richtlijnen zoals die (inter)nationaal opgesteld zijn, op Belgisch bevolkingsniveau worden opgevolgd. Stel bijvoorbeeld dat voor een bepaalde kanker in een bepaald ziektestadium een therapie is aangewezen, bestaande uit chirurgie gevolgd door bestraling, dan kan worden nagegaan in hoeveel gevallen die therapie in werkelijkheid ook gegeven wordt.


Top

login




zoek