EFFectiveness of Endometrial Cancer Treatment (EFFECT)

 

Het EFFECT project is een multicentrisch prospectief observationeel registratieproject van kanker van het baarmoederlichaam (exclusief de baarmoederhals). EFFECT is een initiatief van Het Antikankerfonds en de vertegenwoordigers van de Belgische gynaecologen (Groupement des Gynécologues Obstétriciens de Langue Française de Belgique – GGOLFB en de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie – VVOG) in samenwerking met de Stichting Kankerregister.


Om meer uniformiteit na te streven omtrent de behandeling van baarmoederkanker in België, heeft EFFECT als doel de huidige kwaliteit en effectiviteit van de behandelingen bij baarmoederkanker te evalueren in een poging de outcome van baarmoederkanker nog te verbeteren.

 

Het project is sinds februari 2013 online beschikbaar en includeert registraties van alle maligne tumoren van de baarmoeder met incidentiedatum vanaf 01/01/2012.

 

Een inleidende brief  met praktische informatie over de EFFECT studie werd verstuurd vanuit de Stichting Kankerregister naar alle oncologisch coördinatoren en gynaecologen. De beroepsverenigingen staan zelf in voor de verspreiding van de informatie naar alle artsen die betrokken zijn bij de behandeling van de patiënten met baarmoederkanker (o.a. medisch oncologen en radiotherapeuten).

 

Registratiemedewerkers vullen het EFFECT specifieke kankerregistratieformulier voor een nieuwe diagnose en het kankerregistratieformulier voor het registreren van een follow-up  in via de online applicatie voor kankerregistratie: de WBCR  (EFFECT-module).


 

 

De EFFECT registratiemodule is zowel in het Frans als in het Nederlands beschikbaar en is toegankelijk voor alle WBCR-gebruikers.

 

Uitgebreide informatie over de EFFECT variabelen en het gebruik van de online kankerregistratiemodule is beschikbaar in de handleiding.

 

Om correcte en eenduidige registratiegegevens te bekomen werden een aantal 'Praktische voorbeelden voor de EFFECT registratie'  opgelijst. Hierbij wordt de aandacht gevestigd op een aantal afspraken in verband met het registreren van EFFECT specifieke variabelen. Deze aandachtspuntjes kunnen helpen om de EFFECT registratie zo vlot mogelijk te laten verlopen.

 

 FEEDBACK

 Feedback 2015 Global results    Download

 Description QI and flowcharts     Download


 

NIEUWSBRIEVEN

Nieuwsbrief 2013    Download

Nieuwsbrief 2014    Download


 


Top

login
zoek


 

EFFECT
Nieuwsbrief Januari 2015
Nu beschikbaar